Register | Login

Freelance is een term voor een groep zelfstandigen. Freelance arbeid verschilt van loondienst. Freelancers zijn dan ook ondernemers voor de belastingdienst.

Who Voted for this Story
High PR Social Bookmarking Sites List 2018

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories