Register | Login

Biết được đau bụng kinh kéo dài mấy ngày, bao lâu mới hết sẽ giúp chị em nhận diện được đâu là cơn đau bụng kinh và đâu là cơn đau bụng có liên quan tới các vấn đề bệnh lý đáng lo ngại khác.

Who Voted for this Story
High PR Social Bookmarking Sites List 2018

Username:

Password:

Remember:
Saved Stories